Vítejte na našem novém webu

Naše hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1973. Stavba trvala 2 roky a byla postavena v akci „Z “tj.převážně se pracovalo zdarma. Jen odborné práce řemeslníků se uhrazovaly v peněžních odměnách. Celkové stavební náklady si vyžádaly 280 000,- Kč. Členové sboru v r. 1973 odpracovali 705 brigádnických hodin zdarma. Sbor požárníků může býti právem hrdý na toto dílo, které bylo vykonáno.

Dne 6.1. 1974 se konala v této budově první výroční členská schůze. Přítomno bylo 35 členů. O kulturní vložku se postaraly dvě družstva mladých požárníků.

Opis z obecní kroniky.